หมายเลขโทรศัพท์ ตม.
   
ตำแหน่ง / สังกัด
เบอโทรศัพท์
โทรสาร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Call Center 1178, 0-2287-3101
0-2287-1516, 0-2287-1310

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

0-7425-0801-4
0-7425-0803-4

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล บก.ตม.6

0-7471-1080
0-7471-1080

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส  บก.ตม.6

0-7361-1231
0-7361-1231

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง บก.ตม.6

0-7782-1216, 0-7781-2331
0-7782-1216

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี บก.ตม.6

0-7742-1069

0-7723-6665

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  บก.ตม.6

0-7561-1097
0-7561-1097

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  บก.ตม.6

0-7532-0727, 0-7534-6679
0-7532-0727, 0-7534-6679

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี  บก.ตม.6

0-7346-0202
0-7346-0202

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา  บก.ตม.6

0-7646-0512
0-7646-0512

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา บก.ตม.6

0-7323-1292
0-7323-1292